It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

środa, 3 grudnia 2014

Witam!


Nie wiem jak Wy ale ja wręcz nie cierpię  pory jesienno-zimowej, dlatego tez czasami wspominam sobie ciepłe dni, które udokumentowane są na zdjęciach :) 
Kiedy wracam z Gliwic uwielbiam odpoczywać na moim ogródeczku  w rodzinnej miejscowości :)

Hello!
I do not know about you but I simply can not stand the autumn-winter season, that is why sometimes I remember the warm days that are documented in the pictures :)
When I come back from Gliwice love to relax in my garden in his hometown :)