It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

wtorek, 23 grudnia 2014

Makeup for the Christmas./ Makijaż na Święta:)

Witajcie!
Dzisiaj Świąteczny prosty makijaż oka:)

Hello!
Today, Christmas simple makeup eye :)

Merry Christmas!!!