It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

czwartek, 18 grudnia 2014

My new brushes!!!! Moje nowe pędzie!!!!

Witam!
 Kupiłam dzisiaj na promocji w HEBE pędzle firmy ECOnture. 10 pędzli za 39,99zł.:) 
Powiem szczerze, że są świetne! I milutkie!

Hello!
I bought today on promotion in HEBE brushes from ECOnture. 10 brushes for 39,99zł.:)
I have to say honestly that this brushes are great!! And so soft and cuddly!!!