It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

środa, 10 grudnia 2014

Ciężkie dni./Difficult days.

Witam!
Czy Wy też macie dni, w które ciężko cokolwiek zrobić? Ja wtedy wymyślam sobie jakieś głupoty, które mnie w jakiś sposób zmotywują.  Od czego się zaczęło?
Od jakiegoś czasu nie mogłam wręcz zostawać na niektórych wykładach. Nęciła mnie myśl o łóżeczku, herbatce i siedzeniu tam gdzie mi generalnie dobrze. 
W tym tygodniu osiągnęłam swoje apogeum lenistwa , więc trzeba było coś wymyślić.
Poprawiałam sobie humor makijażem lepszym ciuszkiem, zakupami świątecznymi lecz to wszystko było niczym. 
Wiecie co zadziałało? 
Nie wiem czy oglądałyście  Wolf of Wall Street?
Ci wszyscy Panowie pracujący w branży motywowali się (pomijając pieniądze lecące z nieba)
 chest beatem! 
Wklejam link!
 https://www.youtube.com/watch?v=VaNTcfOMSx8 

Welcome!
Do you also have days that are hard to do anything? I then invent yourself some stupidity that I somehow motivate. Where to start?
For some time I could not even stay on some lectures. Enticed me to think about the bed, tea and sitting where I generally good.
This week I reached its apogee laziness, so we had to come up with something.
Improved my mood  with makeup, better clothes, Christmas shopping, but it was all nothing.
You know what has worked?
I don't  know if you seen Wolf of Wall Street?
All these gentlemen working in the industry is motivated (besides money flying out of the sky)
chest beat!

PASTING the link!
 https://www.youtube.com/watch?v=VaNTcfOMSx8 

Otóż działa! 
Głupota jak sto pięćdziesiąt ale zaczęłam chodzić na te zajęcia, zaczęłam się motywować i jest lepiej. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, chyba raczej śmiechu i  zabawy ale co by nie było, każdy sposób jest dobry, który daje efekty!
Nie poddawać się! 

Well, it works!
Stupidity as a hundred and fifty but started going to these classes, I began to motivate and is better. I do not know on what basis it works, probably more laughter and fun but that would not be, any way is good, which gives results!

Do not give up!

"Szczęście jest jak motyl; im bardziej go gonisz,
 tym bardziej ci ucieka, lecz gdy zwrócisz swoją uwagę ku innym rzeczom, przyfrunie
 i usiądzie łagodnie na twoim ramieniu".~~ Henry David Thoreau


"Happiness is like a butterfly; the more you chase it,
  the more you running out, but if you turn your attention to other things, przyfrunie
  and sit softly on your shoulder"~~ Henry David Thoreau
 [Dinant,Belgia]