It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

środa, 28 stycznia 2015

Blue make-up :)

Witam!
Nie udostępniałam niczego, gdyż jestem chora ale postaram się nadrobić:)
Dzisiaj na niebiesko!

Welcome!
Not making anything, because I'm sick but I'll try to make up :)
Today in blue!