It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

poniedziałek, 5 stycznia 2015

Flowerbomb i jej podróbki./Flowerbomb and fakes.

Witam!
Chciałam Wam dzisiaj pokazać podróbki mojego ulubionego perfumu a mianowicie Flowerbomb Victor&Rolf.
Na fotografii przedstawiona jest mój jeden akurat już pusty flakon (na całe szczęście mam jeden w zapasie, mój kochany chłopak o to zadbał)oraz dwa flakony podróbek. Muszę powiedzieć, że zapach jest niemal identyczny, ale nie takie same. Ten różowy "flower of love" jest zbyt alkoholowy, więc dopiero po jakimś czasie czuć normalny zapach, natomiast "Ohla LaBomba" jest bardzo bardzo podobny i byłoby ciężko odróżnić go od oryginału ale... nie jest trwały.
Także moje poszukiwania zamiennika niestety nie powiodły się:(

Welcome!
Today I wanted to show you my favorite perfume fakes, namely Victor & Rolf Flowerbomb.
Presented in the photograph is my one just now an empty bottle (fortunately I have one in stock, my dear boy took care of that), and two bottles of fakes. I have to say that the smell is almost identical, but not the same. This pink "flower of love" is too alcoholic, so after a while to feel normal smell, while "Ohla LaBomba" is very much the same and it would be hard to distinguish it from the original but ... it's not permanent.
Also, my search for a replacement, unfortunately, failed :(