It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

środa, 28 stycznia 2015

Peach-coloured :)

Witam!
Makijaż ten wykonałam kilka dni temu ale z powodu choroby nie wstawiłam:)
Miłego dnia!

Hello!
This makeup done a few days ago, but due to illness did not I put :)
Have a nice day!