It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

sobota, 28 lutego 2015

Another bag ... addiction./ Kolejna torebka...uzależnienie.:)

Witam!
Czy Wy również macie nieodpartą chęć kupowania torebek albo portfeli?
Mam ich taką ilość, że już starałam się ich wyzbyć ale serce mnie boli przy każdej próbie no i już uzbierała się pokaźna kolekcja.
Nie da się tego opanować :)
Oto mój ostatni nabytek :) Chęć posiadania beżowej torebki :)
Oprócz torebki dzisiejszy złoty makijaż :)


Welcome!
Do you also have an irresistible urge to buy handbags or wallets?
I got them the amount that you've tried to get rid of them but my heart hurts every time my attempt to do and now I had managed to amass a large collection.
It is impossible to control :)
Here is my latest acquisition :) desire to have a beige handbag :)
Apart from bag- todaj gold make-up :)