It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

poniedziałek, 9 marca 2015

3 different make-ups :)

Witam!
Dzisiaj 3 rózne makijaże- wiem, że w jednym kreska nie jest doskonała ale eyeliner mi się skończył i hmm no jak się człowiek spieszy to się diabeł cieszy :)

Welcome!
Today, 3 different makijaże- know that in one line is not perfect but I ended eyeliner and hmm well as a man in a hurry is a devil enjoys :)