It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

wtorek, 24 marca 2015

Purple and pink:) False eyelashes from Essence:)

Coś szybkiego, prostego i przyjemnego:)
Sztuczne rzęsy z Essence wyglądają bardzo naturalnie:)
Something fast, simple and pleasant :)
 False eyelashes from Essence look very natural :)