It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Blue and mint :)

Przepraszam za moje brwi ale nie dopracowałam ich dzisiaj. :( Mam nadzieję, że mi wybaczycie.
I apologize for my eyebrows but did not elaborate further on them today.:( I hope you'll forgive me.