It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

piątek, 3 kwietnia 2015

Claret/ Bordo :):)

Witajcie!
Dzisiaj delikatne bordo z różem :)

Welcome!
Today delicate claret with pink :)