It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

czwartek, 2 kwietnia 2015

Something quick and easy:) f.e. Everyday make-up

Od jutra biorę się do pracy i powymyślam jakieś fajne makijaże a póki co coś szybkiego pod ta pogodę :)

From tomorrow I will  work and think about  some nice make-up and so far something quick in this weather :)