It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

wtorek, 2 czerwca 2015

Colorful makeup. :):):)

Witam!
Pierwsza sprawa! Gdyby ktoś zauważył, że nie mam czerwonych włosów. Fakt. Przechodzę metamorfozę:) Jutro wizyta u fryzjera zakończy katusze moich włosów. Oczywiście zrobię post  jaką drogę przebyły moje włosy podczas zmiany:)
A teraz kwintesencja!
Lato! Kolory!
A zatem i kolorowy makijaż:)

Welcome!
The first case! If anyone noticed that I do not have red hair. Fact. Go makeover :) Tomorrow hairdresser end the agony of my hair. Of course I'll post which way gone through my hair while changing :)
And now the essence!
Summer! Colors!
Then and colorful makeup :)