It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Natural makeup, more varied and crazy parrot eye :)

Dawno nie pisałam! Wiem!
Przepraszam!
Sesja rządzi się swoimi prawami. Na pewno nadrobię zaległości:)
Muszę zakupić lampę i jakiś lepszy aparat a potem zabieram się za filmowanie:)
Poszerzanie własnych zamiłowań to największy skarb!
Przyjdzie czas na spełnianie pasji:) Jak tylko skleję jakiś film na pewno Wam udostępnię:)

Once upon a time I did not write! I know!
Sorry!
The session has its own rules. Certainly catch up :)
I need to buy a lamp and a better camera and then time to initiate the filming :)
Expanding your passions is the greatest treasure!
It's time to meet the passion :) As soon as I glued a film certainly can be made available to you :)It's meeee!:)

I taka sobie jaaa!:)