It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

czwartek, 25 czerwca 2015

Summer time! My favourite colours! mint & violet & grey :)/ Letni czas! Moje ulubione kolory! Miętowy &fioletowy & szary :)


Witajcie!
W to lato pokochałam kolorowe linie na dolnej powiece i to konkretnie w takich kolorach!
Po prostu oszalałam na ich punkcie !
Koncepcja górnej powieki jest zupełnie dowolna:)
Ah! Jakby jeszcze zaświeciło słońce byłoby super!
W każdym razie! Zbieram się do kupna kamerki i zamierzam  wskoczyć w tryb YouTube:) 
Jak wyjdzie? Zobaczymy :) Cieszę się na samą myśl, że w końcu przemówię do Was Kochane ludzkim głosem a nie tylko poprzez zdjęcia i pismo:)
Tymczasem zapraszam do oceny poniższego makijażu:)
Jedno ze zdjęć jest z moją ukochaną teraz poduszką, którą trzymałam na urodziny od mojej koleżanki Asi:) Kocham buldożki francuskie! Sama posiadam dwa i są urocze:)
Stwierdzam, że do obsesji już mi niedaleko:)
Buziaki!

Welcome!
In the summer I fell in love colored lines on the lower eyelid and it is specifically in these colors!
Just mad at their point!
The concept of the upper eyelid is entirely optional :)
Ah! Even though the sun will shine it will be great!
Anyway! I collect to purchase webcam and I'm going to jump in the YouTube mode :)
How will come out? We'll see :) I am happy at the thought that finally speak to you Dear human voice and not only through photos and writing :)
Meanwhile, I invite you to assess the following makeup :)
One of the photos is  with now my beloved pillow, I got this on the birthday from my friend Asia :) I love  French buldogs! I have two and they are adorable :)
I conclude that the obsession already close to me :)
Kisses!