It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

sobota, 25 lipca 2015

Holiday colorful makeup. Gold, blue and purple!/ Wakacyjny kolorowy makijaż!

Like I told- tadam! Video with this fresh summer holiday makeup it's up!
So enjoy  ! :)
Kisses! :*
link: