It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

wtorek, 25 sierpnia 2015

Arabian eye :)/ Arabskie oko :)

Witam!
Dzisiaj w Polsce mamy okropną pogodę dlatego też postanowiłam zrobić coś aby się rozweselić. Oto efekt:)  Co o tym sądzicie?

Hey! :)
Today, in Poland we have an awful weather so I decided to do something to make you cheer. Here effect :) What do you think?