It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

wtorek, 4 sierpnia 2015

Glam, sexy makeup with red, blue and black shadows:) / Seksowny wieczorowy makijaż z czerwonym, niebieskim i czarnym cieniem:)

You can see how I made this look on YouTube!
I hope you will be enjoy!