It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

poniedziałek, 7 września 2015

Angel Wing and salmon gold/ Anielskie skrzydło i łososiowe złoto.

Today, delicate makeup day or evening.
 The subtle and feminine with the use of a rather thick linni and salmon gold.

Dzisiaj delikatny makijaż dzienny lub wieczorowy. 
Subtelny i kobiecy z wykorzystaniem dość grubej linni i łososiowego złota.