It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

poniedziałek, 7 września 2015

From today's make-up - night variations./ Z dzisiejszego makijażu- nocne wariacje.

Witam ponownie!
Zamiast zmyć dzisiejszy makijaż poddałam go lekkiej zmianie w drapieżne zwierze :)
Jak się podoba kombinacja?

Welcome back!
Instead, wash off makeup today I gave him a slight change in predatory animal :)
How did you like the combination?