It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

wtorek, 1 września 2015

If you want- you can. 90 days transformation of my boyfriend! from 100kg to 85kg and 8% fat.

https://www.youtube.com/watch?v=wmUDSTRBAqU&feature=youtu.be