It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

piątek, 4 września 2015

One again avant-garde!/ Jeszcze raz awangarda! :)

Witam Was bardzo serdecznie. 
Dzisiaj znowu coś z awangardy. Makijaż jest wspaniałym narzędziem do zabawy i zmian.
Lubię czasami poeksperymentować do zdjęć:)
Oczywiście nie jest to makijaż, w którym wyjdę na miasto chyba, żeby był jakiś festyn lub karnawał.
Miłego i udanego weekendu.!

I welcome you very warmly. Today once again something of avant-garde. Make-up is a great tool to have fun and change.
I like to mess around for pictures :)
Of course, this is not make-up, where I leave the city unless that was a festival or carnival.
Have a nice and successful weekend.!