It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

poniedziałek, 14 września 2015

Orange soul..../ Pomarańczowa dusza...

Ostatnio mam ochotę eksperymentować na swojej twarzy z makijażami. 
Dzisiaj mój wzrok przykuł pomarańczowy pigment i pomarańczowy błyszczyk.
Oto efekt!

Recently, I have wanted to experiment on my face with make-up.
Today, my eye caught the orange pigment and orange lip gloss.
Here are the results!