It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

poniedziałek, 28 września 2015

Photo from my work part 2 :)


Photo: Klaudiusz Ledwoch

Mod: Eklatekla
Mod. Eklatekla
Mua. Ewelina Giza
Hair: Wiesia Wnuk
Desinger: Pracownia Krawiecka G-Style 
Photo: Daniel Bidiuk Photography 


Photo: Marcin Lech


Mod: Eklatekla

Mod: Eklatekla