It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

niedziela, 20 września 2015

Power of makup!/ Moc makijażu! :)

Link to my show! :)

https://www.youtube.com/watch?v=kilBLcoSnd0&feature=autoshare