It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

wtorek, 15 września 2015

Purple eye makeup!/ Fioletowy makijaż oka! :)

Witam!
Dzisiaj na fioletowo!
Stwierdziłam, że będę tworzyła makijaże w gradiencie jakiegoś koloru.
Niebieski i pomarańczowy już był. Teraz pora na fiolet :)
Ostatnio pojawił się na ustach - dzisiaj na powiekach:)
Buziaki!

Hello!
Today purple!
I decided that I will create makeup in a color gradient.
Blue and orange already was. Now it's time to violet :)
Recently he appeared on the lips - now on the eyelids :)
Kisses!