It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

wtorek, 13 października 2015

Halloween part 2! Something strange / My imagination. / Moja wyobraźnia. Coś dziwnego :)

 I love Halloween!
I can create what I want and nothing is strange! :)