It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

czwartek, 8 października 2015

My metamorphosis and some photo from my work:)


Hi!
Today I want to show you what I created! :)
It will be my metamorphosis and some photo from my work:)
I hope that you like my passion!