It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

czwartek, 7 kwietnia 2016

Glam light make -up for tonight :) Makijaż na dzisiejszy wieczór - Glam look! :)


Słuchajcie!
Staram się znaleźć czas na nagranie tutorialu bo mam już lepszy sprzęt ! Nie wiem jeszcze jaki makijaż ale jakiś na pewno:) Pewnie jakiś na wieczorne wyjście:)

Hear me!
I try find some free time to make tutorial becouse I have better camera! I don't know what kind of makeup I will try to do but I will make something for sure! :) Probably some for a night time :)