It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

środa, 26 listopada 2014

Próbka mnie...

Witajcie ponownie! 
Stwierdziłam, że coś tutaj już wstawię, a mianowicie moje oczy z kilkoma kombinacjami oraz moją współlokatorkę, którą zwerbowałam dzisiaj do ćwiczeń i małej prywatnej sesji  :) Oto i efekty!