It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

środa, 21 stycznia 2015

Light drama look or devilish look :)

Witam!
Nie mam ostatnio zbyt wiele wolnego czasu ale zdecydowałam w końcu coś umieścić:)
Makijaż na sobotni wypad :)
Buziaki!

Welcome!
I have no recently too much free time but in the end I decided to put something :)
Make-up for Saturday's night :)
Kisses!