It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

wtorek, 10 lutego 2015

Makeup for lazy day :)

Witam!
Pogoda za oknem leniwa, więc ja również. 
Całusy!

Welcome!
Weather outside  is lazy, so I'm lazy too.
Kisses!