It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

piątek, 13 marca 2015

Almost spring :)

Była ładna pogoda i się zepsuła ale nie martwmy się! Już coraz bliżej do ciepłych słonecznych dni!
It was nice weather and broke down but do not worry now! Even closer to the warm sunny days!