It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

poniedziałek, 9 marca 2015

Women's Day!

Dzień kobiet! Mój mężczyzna wie co lubię robić i udowodnił to naklejką na moje auto. Piekna!  Wiem, że  brudne to moje auto ale powodem jest zmienna pogoda :(
Ale na spacer idealna! Dzień był perfekcyjny ! Mój mężczyzna wykonał zadanie wspaniale :)

Women's Day! My man knows what I like to do, and it proved a sticker on my car. Beautiful! I know my car is dirty but the reason is variable weather :(

  • But perfect for a walk! The day was perfect! My man has done a great job :)