It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

wtorek, 28 lipca 2015

Some of my favorite lipstick :)/ Niektóre moje ulubione szminki :)

Hello!
I will say straight away that the best lipstick in the world is red from Lovely. It is very durable and super matt. I love this lipstic. The rest is also compelling but unfortunately persist throughout the day as it does that of Lovely.
Applying it is fun, Since you applied to  like lip gloss. Wait until the first layer dries a little, and then apply a second. The effect elegant matte mouth for a long time!
Each of these lipsticks has its own charm and magic, which I love! I care about the comfort of wearing lipstick, so these highly recommended :)

Hej!
Od razu powiem, że najlepszą szminką na świecie jest czerwona z Lovely. Jest bardzo wytrzymała i super matowa. Kocham ją. Reszta jest również zniewalająca ale nie utrzymują się niestety przez cały dzień tak jak to robi ta z Lovely.
Nakładanie jej jest zabawne, ponieważ aplikuje się ja jak błyszczyk do ust. Należy poczekać aż pierwsza warstwa trochę zaschnie i następnie nałożyć drugą . Efekt eleganckich matowych ust na długo!
Każda z tych szminek posiada swój urok i czar, który kocham! Zależy mi na komforcie noszenia szminki , więc te gorąco polecam :)