It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

poniedziałek, 13 lipca 2015

Summer light makeup with blue :) / letni lekki makijaż z błękitem :) Video

https://www.youtube.com/watch?v=WsQ5xNsFEX0&feature=share