It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

środa, 26 sierpnia 2015

My today's makeup :) Sunny day/ Moj dzisiejszy makijaż:) Słoneczny dzień:)

Witajcie Kochani!
 Dzisiaj delikatny makijaż z różowymi ustami. Dzień jest przyjemny i słoneczny dlatego też humor dopisuje:)
Jutro czeka mnie siedzenie w bibliotece i pisanie pracy inżynierskiej dlatego też dzisiaj będę się relaksowała:) Pozdrawiam i całuję!

Hello Dear!
 Today, delicate makeup with pink lips. The day is pleasant and sunny why humor is nice :)
Tomorrow I will sit in the library and writing of engineering and therefore today I will be relaxed :) I greet and kiss!