It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

czwartek, 2 kwietnia 2015

My favorite nail polish

Oto moje ulubione lakiery :)
Chyba nie mam ulubionej marki:)
Przepraszam za przestój z makijażem ale postaram się kilka stworzyć w najbliższym czasie :)

Here are my favorite paint :)
I don't think I have a favorite brand:)
Sorry for the downtime with makeup but I will try to make some time soon :)