It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

środa, 16 września 2015

Chocolate/ Czekolada :)

Witam!
Dzisiaj odcienie brązu wraz z lekką czerwienią na dolnej powiece:)
Jak się podoba? Ja osobiście uwielbiam brązy:)

Hello!
Today shades of brown with light red on the lower eyelid :)
How did you like it? I personally love the browns :)