It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

czwartek, 11 grudnia 2014

Czwartkowy wieczór :)/ Thursday evening :)

Witam!
Dzisiaj postanowiłam sprawić sobie przyjemność i coś ze sobą zrobić!
Przy okazji moja Asia poćwiczyła kręcenie loków!
Oto efekty!

Welcome!
Today I decided to indulge in and something to do with myself!
On the occasion of Asia practiced shooting my curls!
Here are the results!