It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

piątek, 12 grudnia 2014

Natural make-up

Hello!
Today I choose natural make-up and I feel so great and fresh :)
 The day will be peaceful and sunny.
But I don't know why I did spout out of my mouth :)
Have a nice weekend! Kisses!
Witam!
Dzisiaj wybrałam naturalny makijaż i czuję się świetnie i świeżo!
Dzień będzie spokojny i słoneczny:)
Nie wiem dlaczego zrobiłam dziubek...:)
Miłego weekendu i buziaki!!:)