It's me

It's me
W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Me :) Ja:)

Mój ulubiony dzienny makijaż :) Trochę czerwieni, złota i brązu, wszystko dokładnie zblendowane i kreska :)

My favorite daily makeup :) little red, gold and brown, all thoroughly mixed and dash :)


Oraz paznokcie po świątecznym sprzątaniu :)

And after Christmas cleaning nails :)